UMELÉ POLYURETANOVÉ POVRCHY

Jedná sa o povrchy, ktoré majú atraktívny design sprevádzaný výbornými technickými vlastnosťami a odolnosťou voči opotrebovaniu. Vyrábajú sa vo veľkom množstve farebných kombinácií, povrch je stabilný za každého počasia a vyznačujú sa minimálnymi nákladmi na údržbu.

VODOPRIEPUSTNÉ

POLY PLAY S

atleticke-01.png

Viacvrstvový športový povrch s dlhou životnosťou a výbornými elastickými vlastnosťami, vhodný predovšetkým na ihrisko pre loptové hry.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE POVRCHU

 • Typ: viac vrstevnatý športový povrch pokladaný finišérom
 • Priepustný vodu: ano
 • Hrúbka:15 - 20 mm
 • Farby: červená, zelená, špeciálne
 • Povrch: obalovaný EPDM granulát, plošne položený


POLY PLAY FS

atleticke-02.png

Polytan FS sa používa v rôznych hrúbkach (podľa výšky pádu) ako tlmiaca elastická vrstva v okolí hracích prvkov na detských ihriskách,  na wrokautové ihriská a rôzne fitnes zóny

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE POVRCHU

 • Typ: viac vrstevnatý povrch pokladaný ručne
 • Priepustný vodu: ano
 • Hrúbka: dľa požiadavky
 • Farby: akákoľvek
 • Povrch: obalovaný EPDM granulát, plošne položený


POLY PLAY SE

atleticke-03.png

Je na stavbe zhotovený, jednovrstvý, vodopriepustný, umelý športový povrch pre rekreačné i výkonnostnný šport v každom počasí.

Skladá sa z veľmi hodnotného EPDM granulátu (veľkosť zrna 1-4 mm), ktorý je spojený polyuretanom a položený na mieste špeciálnym finišérom.

Polytan SE se pokladá na vodopriepustný asfaltový koberec s rovinatosťoui +- 2 mm pod 4 m latou.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE POVRCHU

 • Typ: jednovrstvý športový povrch pokladaný finišérom
 • Priepustný vodu: ano
 • Hrúbka: 10-13 mm
 • Farby: červená, zelená
 • Povrch: obalovaný EPDM granulát, plošne položený


SPURTAN WS

atleticke-04.png

Je na stavbe zhotovený dvojvrstvový, vodopriepustný povrch vhodný pre športovanie za každého počasia. Tento športový povrch je certifikovaný IAAF.

Spodná (základná) vrstva sa skladá z vysoko kvalitného čierneho gumového granulátu (cca 11 mm, veľkosť zrna 1-4 mm) spojeného polyuretánom a pokladaného špeciálnym finišérom.

Vrchná vrstva je tvorená štruktúrnym nástrekom z vysoko kvalitného polyuretánu cca 2 mm, ktorý je odolný proti UV žiareniu.

Polytan WS sa inštaluje na podkladové konštrukčné vrstvy z drenážneho asfaltu o rovinatosti 4mm pod 4m latou.

Tento hospodárny športový povrch doporučujeme pre menej namáhané atletické dráhy, výkonnostný a predovšetkým školský šport.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE POVRCHU

 • Typ: viacvrstvový športový povrch pokladaný finišérom
 • Priepustný vodu: ano
 • Hrúbka: 13 mm
 • Farby: červená, zelená
 • Povrch: zrnité štruktúry, pórovitý, priemer zŕn 0,5-1,5mm


VODUNEPRIEPUSTNÉ

REKORTAN M

atleticke-05.png

Je na stavbe zhotovený dvojvrstvový, vodu nepriepustný umelý povrch vhodný pre športovanie v každom počasí. Tento atletický športový povrch je certifikovaný IAAF.

Spodná (základná) vrstva sa skladá z vysoko kvalitného, čierneho gumového granulátu (cca10mm, veľkosť zrna 1-4 mm), spojeného polyuretánom a položeného špeciálnym finišérom.

Vrchná vrstva je vodu nepriepustná a skladá sa z čistého polyuretánu, ktorý sa na stavbe mieša z dvoch zložiek podľa špeciálneho postupu.

Ešte mäkká vrchná vrstva je posypaná farebným EPDM granulátom cca 3mm, čím vznikne elastický masívny bežecký povrch, ktorý je odolný proti UV žiareniu a použitiu atletických klincov.

Polytan M se pokladá na podkladové konštrukčné vrstvy z vodu priepustného asfaltu, s rovinatosťou +/- 2 mm pod 4m latou.

Doporučujeme pre atletické dráhy 1.kategorie a intenzívne používané tréningové plochy.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE POVRCHU

 • Typ: plošne liaty športový povrch
 • Priepustný vodu : nie (voda je odvádzaná sklonom povrchu do obvodových žľabov)
 • Hrúbka:13 mm
 • Farby: červená
 • Povrch: zrnitej štruktúry o veľkosti zŕn 1-4 mm


REKORTAN PUR

atleticke-06.png

Je na stavbe zhotovený viacvrstvový, vodu nepriepustný, plno umelohmotný špičkový atletický povrch, vyrobený za použitia čistého polyuretánu. Tento povrch má certifikáciu IAAF a bol na ňom zabehnutý i svetový rekord na 100m muži. Jedná sa o športový povrch pre výkonnostnú atletiku.

Špeciálny stroj vyvinutý pre tieto účely mieša v určitom pomere dva polyuretánové komponenty priamo na stavbe. Do ešte tekutého polyuretánu sa pridáva čierny gumový granulát. Skladá sa z troch vrstiev (cca 10mm, veľkosť zrna 1-4 mm).

Ešte mäkká vrchná vrstva je posypaná farebným EPDM granulátom cca 3mm, čím vznikne elastický bežecký povrch, ktorý je odolný proti UV žiareniu a pôsobeniu atletických klincov.

Polytan PUR sa pokladá na podkladové konštrukčné vrstvy z nepriepustného asfaltu s rovinatosťou 4mm pod 4m latou.

Doporučujeme len pre atletické štadióny 1.kategorie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE POVRCHU

 • Typ: plošne liaty viacvrstvový športový povrch
 • Priepustný vodu: nie
 • Hrúbka: 13 mm
 • Farby: červená, zelená
 • Povrch: zrnitej štruktúry o veľkosti zŕn 1-3 mm


Všetky práva vyhradené Deals Management a.s. 2023